Project Pharmacy na Sajmu Jednaki u Beogradu

Na Sajmu Jednaki u Beogradu, koji je održan krajem oktobra 2019. godine, preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, je imalo priliku da pred širokim auditorijumom, na štandu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijana pitanja,održi prezentaciju i izloži svoj asortiman, koji se odnosi na Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbedjeni na radnom mestu, i na Uredbu o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća. DES doo iz Novog Sada, preduzeće za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, je učestvovalo u izradi dodatne opreme za vandredne situacije , koju smo izlagali na pomenutom dogadjaju. Nakon izlaganja, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,
podelio ormariće za prvu pomoć.
Bilo nam je zadovoljstvo i čast da učestvujemo u programu sajma Jednaki, kojem je pre svega, cilj bio, da se najosetljivije kategorije stanovništva u Republici Srbiji predstave javnosti kao ravnopravni građani društva.