Zidne apoteke za prvu pomoć na radnom mestu

zidne apotekePri pružanju prve pomoći povređenoj osobi cilj je spašavanje života, sprečavanje nastanka trajnih posledica, skraćivanje lečenja i brz oporavak povređenog. Jedna od obaveznih mera bezbednosti i zaštite zdravlja na radu je obezbeđenje materijala, opreme i organizovanje pružanja prve pomoci, kao i osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći, spašavanje i evakuaciju u slučaju opasnosti. Zaposlenom koji je povređen mora se odmah pružiti prva pomoć na najbližem mestu na kome je to moguće, da ne bi nastupile teže posledice usled odlaganja, dok odgovarajuće zbrinjavanje ne obavi profesionalna medicinska služba.

Bez obzira na broj zaposlenih, u prostorijama svakog poslodavca moraju da stoje zidne apoteke koje obuhvataju sanitetski materijal i sredstva za pružanje prve pomoći. Pored toga, poslodavac je dužan da obezbedi i rezervu sanitetskog materijala, jer utrošeni materijal za prvu pomoć mora odmah da se dopuni drugim. Zidne apoteke moraju biti smeštene na lako pristupacnom mestu i na spoljašnjoj strani mora da nosi znak Crvenog krsta kao i sva obeležja medicinska sredstva propisana zakonom. Poslodavac mora da ima dovoljan broj osposobljenih i uvežbanih lica u tehnici previjanja povreda, u zaustavljanju krvarenja, u pružanju pomoći od udara električne struje, u primenjivanju razlicitih metoda oživljavanja, kao i u uklanjanju, smeštaju i prenosu povređenog. Zaposleni moraju da budu obavešteni gde se nalaze sredstva za prvu pomoć i kome treba da se obrate u slučaju potrebe. Način osposobljavanja lica za pružanje prve pomoći i provera osposobljenosti regulišu se opštim aktima poslodavca, zavisno od vrste delatnosti, tehnološkog procesa, organizacije, prirode i obima procesa rada, broja zaposlenih i procenjenog rizika.

 

Sredstva i oprema za pružanje prve pomoći

zidne apoteke

  1. Sterilna gaza je bela, pamučna tkanina koja služi za pokrivanje rana, čime je sprečena infekcija i omogućuje upijanje krvi i sekreta iz rane. Direktno na ranu se sme staviti samo sterilna gaza. Pri korišćenju sterilne gaze ne smete dodirivati deo gaze koji se neposredno stavlja na ranu. Fiksiranje gaze se vrši kaliko zavojem ili trouglom maramom. Pri korišcenju sterilne gaze, odaberite onu veličinu koja može da prekrije celu površinu rane. Za pokrivanje rana koje više krvare, koristite sterilnu gazu od 1/2 i 1 m, jer ona ima više slojeva i ima dobra upijajuća svojstva.
  2. Kaliko zavoj spada u nesterilni zavojni materijal i služi za fiksiranje materijala kojim je pokrivena rana, za kontrolu krvarenja (kompresivni zavoj) ili za imolibilizaciju povređenoj dela tela. Pri upotrebi zavoja, izaberite onu širinu zavoja koja odgovara delu tela koji želite da previjete.
  3. Prvi zavoj TIP 2 se sastoji od jastučeta napravljenog od više slojeva gaze i dve zavojne trake – kratke (rep zavoja) i druge (glava zavoja). Služi za pokrivanje i previjanje rana. Pri postavljanju prvog zavoja ne smete dodirivati onu stranu jastučeta (gaze) koje se stavlja na ranu. Postavljeno jastuče pričvrstiti zavojnim trakama. Može biti specijalno upakovan u više zaštitnih omotača  (masna hartija, gumirano platno, obično platno) koji ih štiti od vlage i održava sterilnim tokom dužeg vremena. Pre upotrebe treba pocepati zaštitne omotače.
  4. Adhezivni zavoj materijal se koristi za pokrivanje malih rana. Sadrži jastučic od gaze ili celuloze koji je postavljen na lepljiv flaster. Prilikom postavljanja, očistite i osušite kožu u okolini rane, kako bi lepljivi deo dobro prijanjao na kožu.
  5. Flaster je traka koja je sa jedne strane premazana lepkom. Koristi se za pričvršćivanje kompresa gaze, kod manjih povreda, kod kojih se ne koristi zavoj. Može se koristiti i za fiksiranje završnog kraja zavoja ili trougle marame (umesto igle sigurnice).
  6. Trougla marama je proizvedena od pamučnog materijala, rastegljiva je po svojoj bazi, tako da lako prijanja uz deo tela koji želimo da pokrijemo. Trougla marama služi za fiksaciju materijala kojim se prekriva rana. Najpogodnija je za brzo previjanje povreda poglavine, šake, stopala ili kolena. Trouglama marama se takode koristi kao sredstvo za imobilizaciju povređenog dela tela. Trougla marama je proizvedena od pamučnog materijala, rastegljiva je po svojoj bazi, tako da lako prijanja uz delo tela koji želimo da pokrijemo.
  7. Makaze sa zaobljenim vrhom služe za sečenje odela po šavu, da bi se rana na telu ucinila dostupnom (ne treba oštetiti odeću povređenog, ako to nije neophodno u cilju zbrinjavanja). Makaze takođe mogu da se koriste i za sečenje zavojnog materijala, flastera ili slično.
  8. Rukavice se koriste kao zaštita od prenošenja infekcije sa povređenog na osobu koja pruža prvu pomoć  i obrnuto. Vrlo važno je koristiti ih prilikom zbrinjavanja rana.
  9. Igla sigurnica se koristi za pričvršćivanje završnih krajeva zavoja, trougle marame ili rasparnih delova odeće u blizini mesta povrede.
  10. Kompresni zavoj se koristi u prvoj pomoći za zaustavljanje jakih krvarenja. Potrebno je da postavite na sledeći način:

Preko rane postavite sterilnu gazu.

kompresni zavoj

Preko gaze postavite nerazvijenu rolnu zavoja tačno iznad mesta krvarenja (zavoj ili drugi odgovarajući materijal).

kompresni zavoj

Dovoljno pritiskajući postavljeni zavoj, previjte ranu.

kompresni zavoj

Ovako postavljen zavoj direktno vrši pritisak na povređeni krvni sud u rani, pa će krvarenje biti zaustavljeno. Ako krv probije sve slojeve kompresivnog zavoja i pojavi se na površini, pritisak se može pojačati još jednim zavojem.

zavoj

Nije preporučljivo da kompresivni zavoj stoji duže vreme (optimalno je 2 do 3 sata). Kompresivni zavoj se nikada ne postavlja na vrat.

SAVETI KAKO ZAUSTAVITI KRVARENJE

Ako osoba krvari potrebno je da joj pomognete da legne i izvršite direktan pritisak na ranu, preko gaze u zaštitinim rukavicama.

kako zaustaviti krvarenje

Zatim je potrebno da postvite kompresivni zavoj (po uputstvu za postavljanje kompresivnog zavoja).

 

krvarenje

Postavite povređenu osobu u položaj autotransfuzije, a nakon toga je potrebno da kontrolišete da li krv probija zavoj tj. da li je krvarenje zaustavljeno, da li je ugrožena cirkulacija ispod mesta previjanja i pratiti disanje i puls povređene osobe.

prva pomoc

Ukoliko povređena osoba krvari iz nosa potrebno je da joj pomognete da zauzme sedeći položaj sa glavom lako nagnutom prema napred i pritisne nozdrve sa dva prsta.

prva pomocPotrebno je da diše na usta, da ne kašlje i ne guta krv. Pobrinite se da  čiste maramice ili sličan čist materijal budu u ruci povređene osobe. Krvarenje iz nosa bi trebalo da prestane za 10-ak minuta. Ako krvarenje traje duže od pola sata, treba obezbediti transport povređenog u zdravstvenu ustanovu u položaju u kome mu je pružana pomoć.

 

 

 

 

Related News