PRVA POMOĆ – PRAVA I OBAVEZE POSLODAVCA I ZAPOSLENIH

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i ministar zdravlja – sporazumno su doneli

 Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći 

(“Sl. glasnik RS”, br. 109/2016, u daljem tekstu; Pravilnik),

koji je STUPIO NA SNAGU 7. januara 2017. godine.

Ovim pravilnikom propisuju se – način pružanja prve pomoći

– vrste sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu,

– način i rokovi osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći

 

Pružanje prve pomoći mora biti organizovano na način – da je prva pomoć dostupna svakom zaposlenom tokom radnog vremena, u svim smenama i na svim lokacijama.

Poslodavac je dužan da sve zaposlene upozna koji zaposleni su određeni i osposobljeni za pružanje prve pomoći.

Sredstva i oprema za pružanje prve pomoći moraju da se nalaze i da budu dostupna na svim mestima gde uslovi rada to zahtevaju i obeležena u skladu sa propisima.

Poslodavac je dužan da obezbedi – zidni ormarić ili prenosivu torbu za pružanje prve pomoći u radnim prostorijama i prostorima namenjenim za rad na otvorenom.

Jedan ormarić ili prenosiva torba za pružanje prve pomoći – dovoljni su do 20 zaposlenih, od 20 do 100 zaposlenih i dalje – na svakih 100 zaposlenih, još po jedan ormarić ili prenosiva torba.

 

zidnom ormariću ili prenosivoj torbi za pružanje prve pomoći – moraju se nalaziti samo sredstva i oprema koja su za to namenjena, a naročito ona propisana članom 8. stav 1 Pravilnika, kao i Uputstvo i postupci za pružanje prve pomoći

 

Na zidnom ormariću – mora da bude označena:

1) adresa i broj telefona najbliže službe hitne pomoći i zdravstvene ustanove;

2) adresa i broj telefona zdravstvene ustanove koja pruža specifične usluge za pojedine povrede (npr. Centar za trovanja, Centar za opekotine itd.);

3) brojevi telefona najbliže policijske stanice i vatrogasne službe;

4) brojevi telefona i imena zaposlenih određenih i osposobljenih za pružanje prve pomoći.

 

Zidni ormarić – mora da bude smešten na lako dostupnom mestu, kome je pristup poznat i omogućen svakom zaposlenom.

Na spoljašnjoj strani ormarića mora da se nalazi znak crvenog krsta.

Prvu pomoć povređenom ili naglo obolelom, pruža zaposleni koji ima završeno ospobljavanje za pružanje prve pomoći.

Related News