Preporuke za bezbednost na radu koje svaki zaposleni mora da zna


Kao jedna od prevetnivnih mera u ostvarivanju bezbednosti i zdravlja na radu, utvrđena je obaveza poslodavca da zaposlene osposobi za bezbedan rad na određenom radnom mestu. Osposobljavanje zaposlenog za bezbedan rad se vrši pri zasnivanju radnog odnosa, pri svakom premeštaju na druge poslove, u slučaju promene procese rada, kao i u slučaju uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad. Uređenjem i dizajniranjem radnog mesta moguće je sprečiti i smanjiti rizike po bezbednost i zdravlje radnika. Potrebno je voditi računa o sledećem:

 • Temperatura u kancelarijama treba da se održava u granicama od 22 do 26C leti, odnosno 20 do 24 C zimi
 • Relativna vlažnost vazduha treba da je u granicama od 40 do 70%
 • Zabraniti pušenje u kancelarijama
 • Obezbediti redovno čišćenje i dezinfikovanje klima uređaja
 • Redovno čistiti i održavati u ispravnom stanju ventilacione kanale i sisteme
 • Održavati higijenu i obezbediti redovno brisanje poda i nameštaja
 • Obezbediti odgovarajuće osvetljenje
 • Postaviti radne stolove tako da se pojava odbleska i refleksije izbegne ili svede na najmanju moguću meru
 • Voditi računa da se kablovi računara i druge opreme sprovedu tako da ne ometaju kretanje zaposlenih
 • Postaviti kancelarijski nameštaj tako da ne postoji opasnost od udaranja i povređivanja
 • Pre početka rada pregledati svoje radno mesto i sredstva za rad koja se koriste, i u slučaju uočenih nedostataka obavezno obavestiti poslodavca ili drugo ovlašćeno lice
 • .Tokom rada ne ostavljati prepreke u zonama kretanja zaposlenih (otvorene fioke, kutije,registratori…)
 • Na kraju radnog vremena radno mesto ostaviti u urednom i bezbednom stanju
 • Namenski koristiti sredstva, opremu i pribor za rad

 

Preporuke za bezbednost na radnom mestu

 

1.Napravite plan za unapređenje zdravlja i bezbednost na radnom mestu.

Kao poslodavac, morate identifikovati opasnosti na radnom mestu i preduzeti korake za otklanjanje ili njihovo minimiziranje.

2.Proverite svoje radno mesto.

Redovno proveravajte svu opremu i alate da li su dobro održavane i bezbedne za upotrebu. Takođe, proverite područja za skladištenje, da li su kutije u vašem skladišnom prostoru naslagane na bezbedan način? Da li vaši zaposleni imaju instrukcije kako da podignu tešku robu, a da se ne povrede.

3.Zidne apoteke za pružanje prve pomoći na radnom mestu.

Poslodavac je dužan da obezbedi – zidni ormarić ili prenosivu torbu za pružanje prve pomoći u radnim prostorijama i prostorima namenjenim za rad na otvorenom. U zidnom ormariću ili prenosivoj torbi za pružanje prve pomoći – moraju se nalaziti samo sredstva i oprema koja su za to namenjena, a naročito ona propisana članom 8. stav 1 Pravilnika, kao i uputstvo i postupci za pružanje prve pomoći. Na zidnom ormariću – mora da bude označena:

  • adresa i broj telefona najbliže službe hitne pomoćii zdravstvene ustanove;
  • adresa i broj telefona zdravstvene ustanove koja pruža specifične uslugeza pojedine povrede (npr. Centar za trovanja, Centar za opekotine itd.);
  • brojevi telefona najbliže policijske stanicei vatrogasne službe;
  • brojevi telefona i imena zaposlenih određenih i osposobljenih za pružanje prve pomoći.

Zidni ormarić – mora da bude smešten na lako dostupnom mestu, kome je pristup poznat i omogućen svakom zaposlenom.

4.Stručno osposobljavanje zaposlenih.

Odgovarajuća obuka je obavezna za sve zaposlene, posebno ako postoji rizik od nastanka povreda na radnom mestu. Potrebno je obezbediti  pisana uputstva za bezbedan rad, tako da poslodavac može da proveri ukoliko su zaposleni zaboravili deo njihove obuke.

5.Razgovarajte redovno sa svojim zaposlenima.

Poslodavci treba redovno da se sastaju sa svojim osobljem i diskutuju kako da se poboljša bezbednost na radnom mestu i podstaći ih i ohrabriti da dele svoje ideje i razmišljanja. Zalaganje za zdravlje i sigurnost zaposlnih na radnom mestu je dobar poslovni potez, jer je to jedan od načina da zaštitite svoj najveći resurs – svoje ljude.

6.Uredno i čisto radno mesto.

Držite radno mesto čisto i uredno jer nered na radnom mestu je čest uzrok nezgorada na radu. Pobrinite se da su kutije bezbedno naslagane, da kabloni nisu zamršeni, da podovi nisu neuredi i prljavi i dr..

7.Redovno koristite pauze.

Redovne pauze pomoći će vam da budete sveži i koncentrisani na poslu. Najveći broj povreda na radu i bolesti nastaje zbog toga što je radnik umoran, prenatrpan poslom, dekoncentrisan i ne poznaje opasnosti svog radnog okruženja.

8.Pažljivo i ispravno upotrebljavajte alat i mašine.

Budite veoma obazrivi kada koristite alat, jer je neispravno rukovanje njime jedan od vodećih uzroka povreda na radnom mestu. Na primer, ogroman je rizik upotrebiti merdevine umesto skele i ljudi se često na taj način povređuju.

9.Pobrinite se da izlazi u slučaju nužde budu lako dostupni.

Kada se dogodi nesreća ili nepredviđena situacije, najbitnije je da imate brz i jednostavan pristup izlazima. Takođe, preporučuje se da budete upoznati za brzim iskučivanjem opreme u slučaju nužde.

Related News